Logotyp på utskrifter

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet Västsverige januari 2015

8 januari 2015

Hoppas att du har haft några sköna helger och ser fram emot ett nytt spännande år med Europeiska socialfonden och oss på Svenska ESF-rådet i Västsverige! Här kommer några rader om läget i programstarten för Västsverige.


Ett år av förberedelser och möten

Låt mig först tacka för ett givande 2014! Det gångna året var ett år av planering, förberedelser – och väntan. I början av december godkände slutligen Europeiska kommissionen det svenska operativa programmet för Socialfonden och veckan därpå fastställde Övervakningskommittén de regionala handlingsplanerna. Riksdagens budgetbeslut innebar något förändrade förutsättningar för Socialfonden vilket bland annat medför att vi inte kommer igång lika fort som vi först planerade.

 

 

Förra året var också ett år av många möten runt om i Västsverige. Under våren hade vi uppstart av ett 50-tal förstudier och vi arbetade tillsammans med många av er för att öka förutsättningar för möten mellan olika projekt och projektägare. I maj hade vi vår välbesökta konferens ”Innanförskapets konsekvenser” där vi satte fokus på normer och strukturer på arbetsmarknaden. Under hösten genomförde vi tillsammans med många av er fem fullsatta lanseringsträffar för de nya EU-programmen. Totalt under 2014 hade vi förmånen att träffa nästan 3000 västsvenskar inom ramen för Europeiska socialfonden! Den kraft, nyfikenhet och vilja att tillsammans förändra arbetsmarknaden vi mött i Västsverige bådar mycket gott inför den nya programperioden.

 
 Länk till streamingen från lanseringen i Göteborg. Öppnas i nytt fönster.

De första utlysningarna

I början av februari kommer vi att publicera de första utlysningarna för Västsverige. Beslut om stöd kommer att fattas i juni med projektstart tidigast i september. Nästa utlysningsomgång är planerad till juni, med beslut i december och start i januari 2016.

 

 

I de första utlysningarna kommer vi inom programområdet Kompetensförsörjning att prioritera kompetensutveckling för små och medelstora företag, kompetensutveckling inom hälsoteknik och innovation för vård- och omsorgssektorn samt strukturella insatser för samverkan mellan arbetsgivare, myndigheter och utbildningsanordnare.


Inom programområdet Ökade övergångar till arbete kommer fokus att ligga på insatser för nyanlända, transnationella projekt för ungdomar, samt att möjliggöra genomförandeprojekt för tidigare förstudier som framför allt riktar sig till utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Dessa områden är starkt prioriterade i socialfondsprogrammet och i den västsvenska regionala handlingsplanen. Områdena har förankrats med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, de regionala utvecklingsansvariga Region Halland och Västra Götalandsregionen och har samråtts med Strukturfondspartnerskapet vid deras decembermöte.

 

Utlysningarna i den nya programperioden kommer att skilja sig från tidigare utlysningar i den förra programperioden. Utlysningarna kommer att vara tydligare och smalare och än mer än tidigare fokusera på de resultat som vi genom projekten vill uppnå inom ramen för Socialfonden. För att säkra hållbara resultat och att projekten ligger väl i linje med arbetsmarknadspolitiken i övrigt kommer kraven på samverkan att öka. I detta avseende är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan centrala aktörer.


Utvärdering och stöd för ansökan

Inför den nya programperioden har vi utvecklat vårt tidigare IT-baserade ansökningssystem. Detta kommer att öppna i mitten av mars, vilket medför att det inte är tillgängligt från början när vi släpper utlysningarna. Alla mallar kommer dock att finnas tillgängliga i pappersformat från start så att det är tydligt vilka uppgifter vi efterfrågar. Ungefär två veckor innan deadline för ansökan kommer det IT-baserade ansökningssystemet att finnas tillgängligt så att du som stödsökande kan registrera ansökan.

 

Även i denna programperiod kommer vi att ha stödstrukturer (det som vi tidigare kallade processtöd). Stödstrukturer kommer att finnas för jämställdhet och tillgänglighet samt för att säkra en kompetent projektorganisation, spridning och hållbara resultat. I dagsläget är det oklart när dessa stödstrukturer kommer att finnas på plats, men information kommer att läggas ut här på hemsidan.

 

När det gäller utvärdering kommer vi att ha utvärderingar på flera nivåer. På projektnivå innebär det att respektive projekt kommer att svara för sin utvärdering, men det kommer att finnas av Svenska ESF-rådet upphandlade utvärderare att avropa från. Vi kommer även att utvärdera vissa utlysningar gemensamt, så kallade klusterutvärderingar, för att tydligt kunna se resultat och effekter av utlysningarna och på så sätt också öka kvaliteten över tid.

 

Som tidigare kommer utvärdering att göras på programnivå, för att kontinuerligt säkerställa att vi når de mål som regeringen och Europeiska kommissionen satt upp för Europeiska socialfonden i Sverige. Mer information om utvärdering och vad det innebär för dig som stödsökande kommer att finnas på www.esf.se och vid de informationstillfällen som vi planerar i samband med utlysningarna.


Om du vill veta mer

Mycket är alltså klart och vi kan dra igång programmet, även om en del förberedelser fortfarande kvarstår. Vi kommer löpande lägga ut information här på hemsidan. När vi släpper utlysningarna kommer vi också att ha informationstillfällen. Du är precis som alltid självklart välkommen att kontakta oss för mer information!

 

Inom Svenska ESF-rådet händer en del annat också. I Västsverige har vi fått två nya samordnare, Fedja Zunic och Ninon Shenaz. Fedja kommer närmast från en tjänst som socialsekreterare i Härryda kommun och Ninon har tidigare arbetat med sociala frågor i Göteborg, England och Indien.

 

Vår generaldirektör Åsa Lindh kommer i början av året att lämna myndigheten för att i stället bli VD på Trygghetsstiftelsen. I väntan på att regeringen utser ny generaldirektör kommer Håkan Forsberg, ställföreträdande myndighetschef, att vikariera som generaldirektör. Själv kommer jag också under våren att dela min tid mellan Västsverige och Östra Mellansverige, där jag är tillförordnad regionchef i väntan på nyrekrytering. För mig ska det bli spännande och lärorikt att få möjlighet att lära känna en ny region och både dela med mig av erfarenheter från Västsverige och inhämta ny kunskap och erfarenhet från Östra Mellansverige.

 

Jag hoppas att detta nyhetsbrev gett svar på några frågor om programstarten i Västsverige och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2015!

 

Micael Nord
Regionchef