Logotyp på utskrifter

Nya projekt inom studie- och yrkesvägledning samt gröna näringar och livsmedel

7 juli 2017

Fem nya västsvenska socialfondsprojekt kommer att starta under hösten. Det är resultatet av tre utlysningar som hade fokus på studie- och yrkesvägledning samt gröna näringar och livsmedel.

 

Mål om en likvärdig studie- och yrkesvägledning i hela Göteborgsområdet

 

Två av projekten är inriktade på studie- och yrkesvägledning i skolsystemet, "På lika villkor" och "GR SAMSYV: Allas ansvar". Det är Göteborgs Stad, genom utbildningsförvaltningen, och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), som startar varsitt projekt i höst. Projekten är geografiskt avgränsade genom att GR arbetar med kranskommunerna runt Göteborg.

 

Syftet är att hitta en systematik och goda rutiner i studie- och yrkesvägledning och stötta unga i att göra väl övervägda val runt sin framtid. En central del är att anlägga ett normkritiskt perspektiv för att kunna bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och bredda ungas perspektiv. Tanken är att alla skolor ska arbeta med detta aktivt och integrera det i den ordinarie verksamheten.

 

Stärkt rehabiliterande arbetsträning inom gröna näringar och livsmedel

 

Tre av projekten som beviljades fokuserar på gröna näringar och livsmedel. Ett av dem är ”ReGarden” som drivs av Göteborgs Stad, Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning. Projektets målgrupp är personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som har rätt till bistånd i form av rehabiliterande arbetsträning. Det är ett projekt inom programområde 2 och fokus ligger på att stärka deltagarnas kunskaper gällande grundläggande arbetslivskompetenser.

 

Syftet med projektet ”ReGarden” är att möta efterfrågan på nya metoder och verktyg för att validera individers kunskaper och samtidigt möta det växande behovet av arbetsträningsplatser i nordöstra Göteborg.

 

I Skaraborg ska bryggor mellan gröna näringar och nyanlända skapas

 

Det andra projektet inom gröna näringar och livsmedel är ”Framtidens arbetsplats” som söktes av Lidköpings kommun. Projektet syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom gröna näringar. Målet är att fler ska komma i arbete och studier, där metoden att ha en kulturlots som stöttar den nyanlände och arbetsgivaren skapar förutsättningar för att rätt matchning sker.

 

Ökade kunskaper och karriärvägar inom måltidsverksamhet i Göteborgsområdet

 

Det övergripande syftet med med det tredje projektet inom gröna näringar och livsmedel, "Kompetens i Måltidsverksamhet", är att genom kompetensutveckling stärka exempelvis måltidsbiträden, köksmästare och kockars ställning på arbetsmarknaden. Insatserna ska även bidra till att förbättra karriärvägar och rörlighet inom måltidsbranschen och göra den mer attraktiv så att fler stannar kvar längre inom yrket.

 

Det är Yrgo som driver projektet, och målet är att nå över 500 anställda inom måltidsverksamhet i Göteborgsområdet.