Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbetsmarknadsdepartementet besökte Västsverige

13 april 2017

Tisdag den 11 april var Annika Dahl, statssekreterare, och Josefine Boman, politiskt sakkunnig, från Arbetsmarknadsdepartementet på besök hos Svenska ESF-rådet i Västsverige. Genom projektpresentationer från Integration Halland och UngÖst fick de ta del av några av de socialfondsinsatser som genomförs i regionen, Västra Götaland och Halland.

 

Integration Halland arbetar i alla Hallands kommuner med att hjälpa personer inom etableringsuppdraget att komma närmre arbetsmarknaden och slutligen nå en anställning. Emma Gröndahl och Emma Thor gav en inblick i deras verksamhet och berättade att träffarna runt arbetsplatskultur var särskilt populära och gav mycket till projektets deltagare. De berättade också att de fokuserar på olika metoder av språkinlärning, för att komplettera SFI.

 

Besök från Arbetsmarknadsdepartmentet

 

UngÖst berättade om sitt arbete för att lyfta unga som är i riskzonen för kriminalitet, våldsbejakande extremism och negativ gängbildning. Projektet arbetar i utsatta områden i nordöstra Göteborg, för att stödja ungdomarnas etablering i samhället. Projektledaren Anna Byström och projektägaren Dan Larsson, lyfte särskilt vikten av samverkan mellan myndigheter och utmaningen att skapa en framtidstro och motivera de unga att stanna i, eller återgå till, studier.

 

Under presentationerna ställdes många frågor och det blev konstruktiva diskussioner runt framgångar och utmaningar i projekten. Svenska ESF-rådet vill tacka alla som bidrog till ett givande och intressant möte!