Logotyp på utskrifter

Kunskap- och resultatspridning

Tema: Integration

Vi börjar närma oss slutskedet av programperioden 2014-2020 och inom regionerna Sydsverige, Västsverige samt Småland och Öarna har runt 50 projekt hittills beviljats socialfondsmedel för att arbeta med målgruppen utrikes födda och nyanlända. Många av dessa projekt börjar komma mot sitt slut och har samlat en stor mängd erfarenheter inom området integration. Svenska ESF-rådet bjuder därför in till en heldag som syftar till att sprida goda resultat och användbara lärdomar från projekten. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att ta sig an ny kunskap och verktyg från externa parter som också är engagerade i integrationsfrågan. 

 

Konferensen vänder sig dels till socialfondsprojekt inom de aktuella regionerna och dels även till övriga organisationer som arbetar med dessa frågor. Tillsammans förbättrar vi möjligheterna till ökad kompetensförsörjning samt ökade övergångar till arbete!

Tid och plats

Onsdag den 16 januari 2019

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Södra Hamngatan 59, Göteborg

(200 meter från Centralstationen)

 

Program

09.30

Registrering och förmiddagskaffe

10.00

Generaldirektör Lars Lööw hälsar välkommen

10.10

Resultat inom Programområde 1


  • Projekt InVäst drivs av Göteborgsregionen (GR) och syftar till att utveckla kvaliteten inom SFI-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända i Västsverige.
  • Tranquist Utvärdering genomför en klusterutvärdering av fem socialfondsprojekt med fokus på kompetensutveckling i organisationer som arbetar med nyanlända i Sydsverige.

11.00

Paus

11.15

Resultat inom Programområde 2


  • Jämställd Etablering är ett nationellt projekt med 2400 deltagare som drivs av Arbetsförmedlingen och har ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering.
  • Projektet Öppna dörren för nyanlända involverar fyra ideella verksamheter som ska hälpa till att bistå nyanlända med informella valideringar genom nya kontaktnät.
  • Framtidsutbildning AB utvärderar fem socialfondsprojekt som på olika sätt arbetar med utrikes födda och nyanlända.

12.15

Lunch

13.15

Forskning


  • Organizing Integration är ett forskarprogram vid Göteborgs Universitet som syftar till att undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration. De har nu tagit fram en kartläggning av initiativ för arbetsmarknadsintegration i Storgöteborg.

13.45

Processtöd


  • För att stärka programgenomförandet har Svenska ESF-rådet upphandlat projektstöd från Kontigo. Stödet syftar till att stödja arbetet med att styra insatser mot bättre resultat, visa och lyfta fram resultat samt att bidra till att effektiva metoder ska spridas och komma till användning.

14.45

Eftermiddagskaffe

15.15

Föreläsare


  • Sahar Almashta har drivit ett flertal projekt för Migrationsverket med fokus på kompetensutveckling för migranter. Hon har dessutom varit med som utbildare i socialfondsprojekt i region Östra Mellansverige. Sedan två år tillbaka driver Sahar podden ”Integration i praktiken”. 

16.15

Avslutande ord och reflektioner

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 9 januari 2019. 

Namn*
Organisation*
Ev. projekt
E-post*
Särskilda krav på kost och tillgänglighet
Övrigt
 
 
Bild i högerkolumn