Logotyp på utskrifter

ESF Projektledarnätverk

Som ett resultat från nätverksträffen på Folkets Hus i Göteborg den 1 juni 2016, för de då 29 pågående socialfondsprojekten, finns ESF Projektledarnätverk - ett värdefullt nätverk för utbyte och lärande mellan projekten och mellan projekten och Svenska ESF-rådet!

 

ESF Projektledarnätverk är ett öppet nätverk för projektledare som representerar ESF finansierade projekt. Nätverket träffas regelbundet. 

 

Syftet med nätverket är

  • att utveckla former för att fungera som referensgrupp, att utgöra stöd och påverkan, i förhållande till Svenska ESF-rådet
  • att undersöka hur synergieffekter kan skapas och synliggöra eventuella krockar
  • att undersöka möjligheterna till gemensamma aktiviteter, i första hand spridningsevent
  • att genomföra kunskapshöjandeinsatser kring de horisontella kriterierna

 - Jag tror att nätverket kan bli hur bra som helst! Det finns så mycket kompetens bland projektledarna och så många områden vi kan lära av varandra, även om projekten inte har samma mål, säger Emma Gröndahl, projektledare för Integration Halland.

Bild i högerkolumn

Är du projektledare för ett socialfondsprojekt och är intresserad av att ingå i ESF Projektledarnätverk, kontakta då Helena Rydén, regional samordnare på Svenska ESF-rådet i Västsverige helena.ryden@esf.se