Logotyp på utskrifter

Beviljade projekt

För sammanfattande beskrivning av nedan beviljade projekt i Västsverige, besök vår projektbank.

Gå till Västsverige i projektbanken.

 

Nedan anges beviljade västsvenska projekt inom respektive utlysning.

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar 

 • Rådgivning Smart Agri, Agroväst Livsmedel AB
 • Med smak för kunskap, RISE Research Institutes of Sweden AB

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 6 december 2017.

Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag

 • Digital SME, Göteborgs Tekniska College
 • DigiCreate, Borås stad
 • WestKomp 0.1, Nätverk Westum

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 6 december 2017.

Ökade övergångar till arbete

 • Paradigm, Samordningsförbundet i Halland
 • Nystart 2.0, Medborgarskolan Region Väst
 • Trappstegsmodellen, Tranemo kommun

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 6 december 2017.

Ökade övergångar till arbete, utrikesfödda kvinnor

 • Nytänk, Svenljunga kommun 

Projektet prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 6 december 2017.

Kompetensförsörjning för livsmedel och gröna näringar

 • Kompetens i Måltidsverksamhet, Yrgo, högre yrkesutbildning

Projektet prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 2 juni 2017.

Öka övergångarna till arbete - livsmedel och gröna näringar

 • ReGarden, Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg
 • Framtidens arbetsplats, Lidköpings kommun

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 2 juni 2017.

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

 • På lika villkor, Göteborgs Stad, Utbildningsförvaltningen, Område stadsgemensamt
 • GR SAMSYV: Allas ansvar, Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 2 juni 2017.

Kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män inom besöksnäringen

 • Kompetens Desination Halland, Region Halland

Projektet prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 9 december 2016.

Förebygga och motverka psykisk ohälsa

 • HälsoGReppet, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Hållbart arbetsliv i Skaraborg, Högskolan i Skövde
 • Positiv rörelse, Sjuhärad samordningsförbund
 • En hälsosam arbetsplats, Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 9 december 2016. 

Studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar

 • GPS Halland, Falkenberg kommun
 • Vägledning för livet, Skaraborgs Kommunalförbund

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 9 december 2016.

Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden

 • Manage your health, Göteborg Stad, SDF Askim-Frölunda-Högsbo
 • Friska Vindar PO2, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 9 december 2016.

Underlätta etableringen i arbetslivet för unga kvinnor och män (15-24år)

 • Fullfölja studier GR "FSGR", Göteborgsregionens kommunalförbund
 • En skola för alla, Skaraborgs Kommunalförbund
 • Plattform Ung styrka Falköping, Falköpings kommun

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 9 december 2016.

Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

 • Spel som etableringsverktyg, Högskolan i Skövde

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 9 december 2016.

Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända

 • InVäst, Göteborgsregionens kommunalförbund

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 3 juni 2016.

Insatser för nyanlända

 • Göteborg Tillsammans, Arbetsförmedlingen
 • Utvecklad etablering, Folkuniversitetet
 • KOM mot jobb, Alice utveckling

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 3 juni 2016.

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

 • Nya GRannar, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • eGO, Göteborgs Stad
 • Den visa organisationen, Göteborgs Stad, sdf Norra Hisingen

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 11 februari 2016.

Kompetensutveckling för att motverka diskriminering

 • Gränsfri, EDCS
 • Kunskap äger, Halmstad kommuns Räddningstjänst
 • FRAM i Mölndal, Mölndals Stad

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 11 februari 2016.

Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga

 • Moving on, Halmstad kommun
 • Sätt färg på Göteborg, Måleriföretagen i Väst
 • Ung Arena 9.0, Mariestads kommun
 • Unga i riskzon, Göteborgs Stad Sdf Östra Göteborg

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 11 februari 2016.

Utveckling av Collegeverksamhet

 • College Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Collegesamverkan VG, Skaraborgs kommunalförbund

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 11 december 2015.

Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden

 • Point, Samordningsförbundet Sjuhärad
 • Effektbutiken, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Arbeta och leva i Väst, Medborgaskolan Region Väst

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 11 december 2015.

Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

 • Kompetensnavet, IDC West Sweden AB.
 • Företagslyftet Väst, Göteborgs Tekniska College

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 12 juni 2015.

Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation

 • Hicube Kompetenta vården, Högskolan i Halmstad

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 12 juni 2015.

Samverkan för arbetsgivarkontakter

 • Lärandets torg Hammarkullen, Business Region Göteborg

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 12 juni 2015.

Projekt som utgår från förstudier

 • 1000 jobb – Grundsteget, Coompanion Göteborgsregionen
 • Inkluderande rehabilitering, Samordningsförbundet Hisingen
 • LEVEL UP, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
 • Hikikomori, Göteborgs Stad, SDF Västra Göteborg
 • CIVIS, Halmstads kommun
 • Startskottet, Svenljunga kommun

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 12 juni 2015.

Insatser för nyanlända

 • Integration Halland, Hylte kommun
 • Exportfrämjande integration, Uddevalla kommun

Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 12 juni 2015.

Unga i mobilitet

 • SPACE, Sjuhärads samordningsförbund
 • Ung i Europa, Medborgarskolan region Väst

 Projekten prioriterades vid Strukturfondspartnerskapsmötet 12 juni 2015.

 

Vill ni veta mer om projekten vänligen kontakta Svenska ESF-rådet i Västsverige.