Västsverige - esf.se
Logotyp på utskrifter
Kvinna på bro i Göteborg

ESF-rådet i Västsverige

Hallands och Västra Götalands län

Mobiliseringsmöte 23 april kring målgruppen unga som står långt ifrån arbetsmarknaden

Den 9 april öppnar en utlysning med fokus på att öka övergångarna till arbete och studier för unga, 15-24 år. Tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Göteborgsregionen kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen bjuder vi in till ett mobiliseringsmöte inför utlysningen. Mötet riktar sig till Dig som arbetar med målgruppen unga och som är intresserad av att spåna kring projektidéer och hitta samverkansparter. Läs mer om mötet och anmäl dig här (sidan Simple SignUp öppnas i nytt fönster). 

Öppet hus 24 april 

I samband med att kommande utlysningar öppnar bjuder vi in till öppet hus tisdagen den 24 april. Intresserade aktörer får då möjlighet att sätta sig ner med samordnare och ekonomer hos oss på Svenska ESF-rådet och få önskad information samt chansen att presentera sin projektidé. För mer information och anmälan, klicka här.

Nyhetsbrev, mars 2018

För att ta del av Svenska ESF-rådet Västsveriges nyhetsbrev, klicka här

Transnationell utlysning och partnersöksforum 2018

Den 22 januari till 11 maj öppnar vi en transnationell utlysning  inom områdena ”Migration, Social Economy, Youth” och ”Inclusion”. Utlysningen är nationell och utlysningstexten kommer att finnas på den nationella enhetens sida. Den 22-23 mars anordnas ett partnersöksforum där det finns möjlighet att hitta partners i andra länder att samarbeta med.

Till den transnationella utlysningen.

Läs mer om partnersöksforumet här.

Samarbeta transnationellt

I EU 2020-strategin betonas vikten av ett närmare samarbete mellan unionens medlemmar för att uppnå målen för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Ett viktigt medel för detta är transnationellt samarbete som kan användas som verktyg för innovation, lärande och spridning av resultat.

Mer information om transnationellt samarbete och partnersöksdatabas

Metodhandbok om transnationalitet

Projektet KRUT har tagit fram en konkret metodhandbok för projekt som vill arbeta transnationellt. Metodhandboken heter KRUT Över gränserna och kan laddas ner här:

KRUT Över gränserna. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Värdefullt ESF Projektledarnätverk

Som ett resultat från nätverksträffen på Folkets Hus i Göteborg den 1 juni 2016, för de då 29 pågående socialfondsprojekten, finns ESF Projektledarnätverk - ett värdefullt nätverk för utbyte och lärande mellan projekten och mellan projekten och Svenska ESF-rådet! Läs mer

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Epostadress:

vastsverige@esf.se

Postadress:

Svenska ESF-rådet Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg

Besöksadress:

Södra Hamngatan 45

Göteborg

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.