Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kvinna på bro i Göteborg

ESF-rådet i Västsverige

Hallands och Västra Götalands län

Välkommen!

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Västsverige 983 miljoner kronor till sitt förfogande, varav 366 miljoner kronor i programområde 1 och 617 miljoner kronor i programområde 2.

Kommande utlysningar

Nedanstående utlysningar planeras ingå i den sjuttonde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras under juni 2020 och stänga september 2020.

Programområde 1

  • Mål 1.1 - Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män utifrån arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov.

Programområde 2

  • Mål 2.3 - Öka övergångarna till arbete eller studier för individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Intresserade sökanden uppmanas ta kontakt med Svenska ESF-rådet i Västsverige för projektidémöten i god tid innan sista ansökningsdatum.

 

Kontakt

Lärseminarium 10 juni

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjöd den 10 juni in till ett lärseminarium för att diskutera förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv genom hälsofrämjande arbetsplatser. 

 

Mer information

Resultatspridningskonferens 16 januari

Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna bestod av omkring 180 personer från bland annat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner, samordningsförbund, kommunförbund, utbildningsanordnare samt privata utförare av arbetsmarknadsinsatser.

 

Läs mer om konferensen

Projektbanken

Beviljade projekt i Västsverige

Informationsmöten

I dagsläget finns inga informationsmöten inplanerade. Ni har dock möljlighet att ta kontakt med oss om ni har några frågor eller funderingar. Vi deltar även på relevanta sammankomster av olika slag för att informera om Socialfonden. 

Kontakt

Adress och kontaktuppgifter till kontoret i Västsverige

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Epostadress:

vastsverige@esf.se

Postadress:

Svenska ESF-rådet Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg

Besöksadress:

Södra Hamngatan 45

411 06 Göteborg

Pressklipp från Västsverige

Fler nyheter