Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kommande utlysningar

Svenska ESF-rådet i Sydsverige planerar att öppna utlysning "Överbryggning / förstudier" med koppling till kommande programperiod.

 

Utlysningen  planeras öppnas under juni 2020 och pågå tom september. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker den 9 december med projektstart 2021 jan-mars.

 

Inför utlysningen kommer Svenska ESF-rådet erbjuda mobiliseringsträffar med intresserade aktörer, planeras ske under maj/ juni. Utifrån rådande läge blir formen för dessa träffar troligen digitalt.

 Det finns också återstående medel inom Programområde 1, omfattning, inriktning samt krav på medfinansiering återkommer vi med information kring under senare delen av majmånad.

Utlysningen  planeras öppnas under juni 2020 och pågå tom september. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet sker den 9 december med projektstart 2021 jan-mars.

Mer information publiceras under maj 2020.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.