Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Observera att du inte kan ansöka i Projektrummet förrän dagen då utlysningarna öppnar.

Följande utlysningar öppnar den 27 februari och stänger den 7 juni 2018. 

Prioritering sker den 30 november 2018.

Projektstart januari-februari 2019.

 

PO1 

Inriktning:

Kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv för alla genom breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser

Belopp  32 miljoner

Inget krav på medfinansiering från projekten.

 

PO2

Inriktning:

Ökade övergångar till arbete. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga samt ohälsa, även upplevd ohälsa

Belopp 46 miljoner

Medfinansieringsgrad från projekten är 53%

 

I samband med att utlysningarna öppnar kommer projektidémöten att erbjudas. Datum publiceras under januari, och anmälan kommer att vara öppen från och med den 27 februari.

Inspiration

 
Se utvärderingen av Blekingsnätverket.


Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.