Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

 

Utlysningar kommer att öppnas i slutet av december 2018 inom Programområde 2.

Utlysningen kommer att vara öppen under perioden 20 december-28 februari.

Inriktning på utlysningen är unga 15-24 år med sammansatt/ fördjupad problematik som försvårar inträde på arbetsmarknaden och vidare till studier.

Medfinansieringsgrad 53%.  

Prioritering kommer att ske i juni 2019 med projektstart augusti-september 2019.

Projektperiod tom december 2021.

Vi kommer presentera mer information kring  inriktning efter beslut den 30 november.

Under januari och februari kommer projektidémöten att erbjudas.

 

Det kommer också att öppnas utlysningar under 2019.  Avser Programområde 1 samt Programområde 2. Planeras vara öppna april 2019 - augusti 2019. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under tidig vår.

Inspiration

 
Se utvärderingen av Blekingsnätverket.


Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.