Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Planerade utlysningar HT 2019

Svenska ESF-rådet planerar öppna utlysning inom programområde 1 efter den 15 september.

Vi planerar också att lysa ut medel inom programområde 2 med medel från återflöden samt från valutakursuppräkning, planeras öppnas efter den 15 september. Vi kan för nu inte ge information om omfång.

Planerad projektstart blir tidig vår 2020, projekten kan längst pågå tom 30 juni 2022.

Planderad medfinansieringsgrad från projekten är 53% avseende båda programområdena.

Mer information kommer att publiceras from 15 augusti.

Trevlig sommar

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.