Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

 

Utlysning 

Hållbara övergångar till arbete för unga

 kommer att öppnas 20:e december 2018 inom Programområde 2.

Utlysningen kommer att vara öppen under perioden 20 december-28 februari.

Inriktning på utlysningen är unga 15-24 år med sammansatt/ fördjupad problematik som försvårar inträde på arbetsmarknaden och vidare till studier.

Medfinansieringsgrad 53%.  

Utlyst belopp 55 miljoner

Prioritering kommer att ske i juni 2019 med projektstart augusti-september 2019.

Projektperiod tom december 2021.

Vi kommer inom kort att publicera utlysningen. 

Projektidémöten att erbjudas enligt följande:

28:e januari 13-16:30 

På Svenska ESF-rådets regionkontor  Stortoget 9, Malmö

 

4 februari 13-16:30 , projektidémöte steg två tillsammans med externt projektstöd. På Svenska ESF-rådets regionkontor  Stortoget 9, Malmö

Anmälan till 28 januari samt 4:e februrai kommer att öppnas på hemsidan den 17 december. 

 

5 februari i Karlshamn,

För projekt i Blekinge, anmälan sker via Region Blekinges hemsida. vi erbjuder vid detta tillfälle både projektidémöte och  projektstöd.

 

Det kommer också att öppnas utlysningar under 2019.  Avser Programområde 1 samt Programområde 2. Planeras vara öppna 29 april 2019 - 19 augusti 2019. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under tidig vår.

Inspiration

 
Se utvärderingen av Blekingsnätverket.


Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.