Logotyp på utskrifter

Utlysningsplan 2016

Det kommer att öppnas utlysningar den 16 juni som pågår till och med september 2016. Ansökningarna prioriteras i november med projektstart januari-februari 2017. Inriktning på dessa utlysningar kommer att presenteras efter den 15 mars.

Utvärderingsprojekt

För att möjliggöra det regionala lärandet och öka synlighet av resultat och effekter i den regionala utvecklingen kommer även särskilda tematiska utvärderingsprojekt så kallade klusterutvärderingar att utlysas (alternativt upphandlas).

 

Medel till dessa klusterutvärderingar ska också inrymmas i den regionala medelstilldelningen, se regionala planen kring tänkta temata för dessa.