Logotyp på utskrifter

Utlysning 6 – Sysselsättningsinitiativet för unga PO3 III

Utlysning Sysselsättningsinitiativet för unga PO3 III. Pdf öppnas i nytt fönster

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet för unga.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 44,1 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen omfattar högst 44 100 000 kronor.

 

Specifikt mål för utlysningen är att öka sysselsättning och deltagande i utbildning hos unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar i Sydsverige.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

 

Målgruppen är unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män.

 

Utlysningen pågår mellan den 15 juli 2015 och den 15 september 2015.

 

Projekten kan tidigast starta den 2 januari 2016 och sluta senast den 31 december 2017.