Logotyp på utskrifter

Utlysning 4 – Social inkludering

Programområde 2
Öka övergångarna till arbete


Utlysning Social inkludering. Pdf öppnas i nytt fönster

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 – ökade övergångar till arbete.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 25 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 53 procent.

 

Utlysningen omfattar högst 25 000 000 kronor (exklusive den nationella medfinansieringen). Medel som inte tas i anspråk för projekt i denna utlysning kommer att användas för beslut i utlysning "Systematisk samverkan", dnr 2015/00542.

 

Specifikt mål 2.1 för utlysningen är att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter och företag.

 

Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden och

- är unga (15-24 år)

- är nyanlända invandrare

- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)

- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

 

Målgruppen i utlysningen omfattar även kvinnor och män verksamma inom den privata, offentliga och den idéburna sektorn.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juli 2015 och 15 september 2015.

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2016 och pågå i 36 månader.