Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Planerade utlysningar HT 2019

Vi planerar också att lysa ut medel inom programområde 2 med medel från återflöden samt från valutakursuppräkning, utlysningen  planeras öppnas under september - oktober.Vi kan för nu inte ge information om inriktning eller omfång. 

Svenska ESF-rådet planerar även att  öppna utlysningar  inom Programområde 1 och Programområde 2 under december 2019 planeras vara öppen tom 8 mars med prioritering av SFP i juni 2020. Planerad inritkning och omfång på utlysningar återkommer vi med under hösten.

Planerad projektstart blir augusti 2020.

Planderad medfinansieringsgrad från projekten är 53% avseende båda programområdena.

 

Mer information kommer att publiceras 19 september.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.