Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Utlysningar kommer att öppnas under januari 2019 inom både Programområde 1 och Programområde 2.

Prioritering kommer att ske i juni 2019

Projektstart augusti-september 2019 

Projektperiod tom december 2021

Mer information presenteras under september.

Inspiration

 
Se utvärderingen av Blekingsnätverket.


Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.