Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Huvudsaklig inriktning för Socialfonden 2018 i Stockholm

Det övergripande temat för Europeiska socialfonden 2018 i Stockholmsregionen är ”För ett hållbart arbetsliv”. Inriktningen genomsyras av Livslångt lärande samt Hälsa och arbetsmiljö och kopplar till de tre övergripande målen i den regionala handlingsplanen för Socialfonden 2014–2020: Att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, Att stärka individer med underutnyttjad potential på arbetsmarknaden samt Att stärka sammanhållningen i regionen.

  

Omtag av utlysningar inom programområde 2
Inom inriktningen ”För ett hållbart arbetsliv” kommer en ny utlysning att öppna inom programområde 2 (ett omtag av våren 2018 års utlysning). Utlysningen öppnar den 19 juni 2018 och stänger 27 september 2018.

Kontaktinformation:
Ellinor Gullberg ellinor.gullberg@esf.se

Benjamin Skogqvist benjamin.skogqvist@esf.se

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.