Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Huvudsaklig inriktning för Socialfonden 2019 i Stockholm

Kunskap utgör det övergripande temat för Europeiska socialfonden 2019 i Stockholmsregionen. Det handlar om kunskapshöjande insatser för anställda inom programområde 1 och arbetslösa personer inom programområde 2. Inom temat kunskap bedöms det finnas möjligheter för projekt inom exempelvis skolan och utbildningsområdet som är prioriterade områden i Stockholmsregionen. Den föreslagna inriktningen och prioriteringarna kopplar till de tre målen i den långsiktiga regionala handlingsplanen för ESF 2014–2020: Att stärka matchning och långsiktig kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, Att stärka individer med underutnyttjad potential på arbetsmarknaden samt Att stärka sammanhållningen i regionen. Socialfonden förväntas här på en övergripande nivå - tillsammans med Regionalfonden – bidra till en hållbar stadsutveckling och skapandet av en attraktiv, smart, grön, hälsosam och inkluderande stad.

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.