Logotyp på utskrifter

Utsedda Ledamöter

Strukturfondspartnerskapet Stockholm

 

Regeringen har utsett Jelena Drenjanin (M) att som ordförande leda partnerskapet.

 

Kontaktlista strukturfondspartnerskapet i Stockholm. (Länsstyrelsen.se öppnas i nytt fönster.

Kontakt till Strukturfondspartnerskapets sekretariat

Länsstyrelsen i Stockholms län

Jonas Örtquist, sekreterare 

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län    

Besöksadress: Regeringsgatan 66

Postadress: Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 16 43

E-post: jonas.ortquist@lansstyrelsen.se