Logotyp på utskrifter

Pressklipp från region Stockholm

Artikel i Dagens Nyheter 170103 om  kompetensbrist i byggbranschen.

”Sverige bygger nytt” är ett projekt i Arbetsförmedlingens regi som ska se till att det finns tillräckligt många som jobbar inom byggsektorn de kommande åren." Så här kan den lösas i ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden. 

http://www.dn.se/ekonomi/sa-kan-kompetensbristen-inom-byggsektorn-losas/