Logotyp på utskrifter

Pressmeddelande från Strukturfondspartnerskapet i Stockholm

7 oktober 2016

Strukturfondspartnerskapet har beviljat 100 miljoner kronor till sex samordningsförbund i elva kommuner i Stockholms län. Pengarna kommer från den Europeiska socialfonden och syftet är att i samarbete med arbetsintegrerade sociala företag (ASF) få fler personer i arbete.

 

Samtidigt beviljas den idéburna organisationen Famna 15 miljoner kronor i ett närliggande projekt, där en stödstruktur för ASF ska byggas upp i länet. Antalet arbetslösa personer i behov av samordnat stöd har ökat i Stockholmsregionen de senaste åren.

 

Läs mer:

Samordningsförbund och sociala företag i samverkan för fler i arbete. (Länsstyrelsen.se öppnas i nytt fönster.)