Logotyp på utskrifter

Informationsmöten

Under hösten hålls fyra informationsträffar för dig som planerar att söka medel från de utlysningar som öppnar under årsskiftet december 2018/ januari 2019.

 

Informationsmötena innehåller grundläggande information om Socialfonden och vad du kan söka stöd för. Träffarna är identiska.

 

- Måndag 10 september, kl. 9:00-12:00
- Onsdag 17 oktober, kl. 9:00-12:00
- Onsdag 14 november, kl. 9:00-12:00
- Onsdag 12 december, kl. 9:00-12:00

 

Plats: Region Stockholms kontor, Rosterigränd 12, 4tr, Liljeholmen