Logotyp på utskrifter

Beviljade projekt

De socialfondsprojekt som har beviljats i Stockholm hittar du i vår Projektbank 2014-2020.

 

Gå till Stockholm i projektbanken.

 

Här nedan kan du se vilka projekt som beviljats, fördelat på respektive utlysning.

2018

Programområde 1, Kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv
Projekt som beviljades vid partnerskapsmötet den 4 juni 2018:

Hälsofrämjande arbetsliv, Nynäshamns kommun, Dnr: 2018/00127
Digitalt medarbetarskap, Solna stad Dnr: 2018/00139
Spången, Stockholms stad Dnr: 2018/00143
SYVen, Stockholms stad Dnr: 2018/00141
Vidga normen i praktiken, Länsstyrelsen Stockholm Dnr: 2018/00128

2017

Programområde 1, Kompetensutveckling, mottagarkapacitet och långsiktig kompetensförsörjning
Projekt som beviljades vid partnerskapsmötet den 5 oktober:
Vux 2.0, Stockholms stad, dnr 2017/00176
Hållbar Motorbransch, IF metall, dnr 2017/00177

 

Programområde 2, Nya vägar till etablering – matchningsfokus på arbetsmarknaden
Projekt som beviljades vid partnerskapsmötet den 5 oktober:
Etableringslyftet, Sigtuna kommun, dnr 2017/00168
Etableringscentrum, Haninge kommun, dnr: 2017/00162

 

Programområde 1, Samordnad struktur för att möta Stockholmsregionens kompetensförsörjningsbehov
Projekt som beviljades vid partnerskapsmötet den 4 december:
Kompetensarena Sthlm, Stockholms stad, dnr 2017/00451

 

Programområde 2, Nya vägar till etablering – matchningsfokus på arbetsmarknaden
Projekt som beviljades vid partnerskapsmötet den 4 december:

Svenska för entreprenörer, Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, dnr: 2017/00482

 

Programområde 2, Unga Nyanlända
Projekt som beviljades vid partnerskapsmötet den 4 december:
Vägval unga nyanlända, Nynäshamns kommun, dnr: 2017/00472
FIA, Solna stad, dnr 2017/00473
Start Stockholm, Stockholm stad, dnr: 2017/00480

2016

Programområde 1, Kompetensutveckling inom byggsektorn 2.0

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 1 december:

En byggbransch för alla, Svenska Byggnadsarbetare förbundet dnr. 2016/00571

 

Programområde 1, Stärkt yrkesutbildning i byggsektorn 2.0

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 6 oktober:

Sverige bygger ut, Solna stad dnr. 2016/00450

 

Programområde 1, Skapa en stödfunktion för ASF

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 6 oktober:

Kugghjulet, Famna dnr. 2016/00405

 

Programområde 2, Förstärkt sammanhållen rehab

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 6 oktober:

MIA, Samordningsförbundet Östra Södertörn dnr. 2016/00403

 

Programområde 2, Ökade möjligheter till arbete i byggsektorn

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 17 juni:

Sverige bygger nytt, Arbetsförmedlingen dnr. 2016/00238

2015

Programområde 1, Digital kompetensutveckling inom hälso och sjukvård, vård och omsorg 2.0

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 3 december:

eHälsa-lyftet, Stockholm läns landsting dnr. 2015/00859

 

Programområde 1, Kompetensutveckling för små och medelstora företag i Stockholms län

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 1 oktober:

Företagsakademin för tillväxt, Teknikföretagen dnr.2015/00561

 

Programområde 1, Digital kompetensutveckling inom hälso och sjukvård, vård och omsorg

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 1 oktober:

DigIT, Stockholms stad/Äldreförvaltningen dnr.2015/00426

Famnas kompetensforum i E-hälsa, Famna dnr. 2015/00428

Framtidens Primärvård, Stockholms läns landsting dnr.2015/00429

 

Programområde 2, Hållbar stadsutveckling

Projekt som prioriterades vid partnerskapsmötet den 18 juni:

YFI, Stockholmsstad dnr.2015/00235

BASUN, Botkyrka kommun dnr.2015/00266

SUVAS, Stockholmsstad dnr.2015/00309

MAP2020, Södertälje kommun dnr.2015/00311

SUSA, Stockholmsstad dnr.2015/00352