Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Småland och Öarna

Under oktober 2018 kommer vi att öppna:

  • en utlysning inom PO 2.3, öppnar i slutet av oktober 2018 och stänger mars 2019
  • en tilläggsutlysning för projekt inom utlysning Småland och Öarna - En jämställd och inkluderande arbetsmarknad dnr. 2015/00407, öppnar under oktober stänger i november

 

I slutet av januari 2019 öppnar vi:

  • en utlysning inom PO 2.2, öppnar i slutet av januari 2019 stänger mars 2019

Att ansöka

Regional handlingsplan

Viktigt underlag för den kommande utlysningen är den regionala handlingsplanen och den Socioekonomiska analysen. Pdfer öppnas i nytt fönster.

Regionala handlingsplan

Socioekonomisk analys

 

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

 

”Gör!” Metodbok om jämställdhet från ESF Jämt. www.lansstyrelsen öppnas i nytt fönster.