Logotyp på utskrifter

Ledamöter Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

 

Ordförande: Leif Larsson, Regionförbundet i Kalmar län

Ordförandes ersättare: Anne Karlsson, Region Kronoberg

 

Sekreterare: Slawomir Demkowicz-Dobrzanski
Vid eventuella frågor som berör Strukturfondspartnerskapet, kontakta

slawomir.demkowicz-dobrzanski@kronoberg.se.

 

Kommuner & Landsting

Meit Fohlin, Region Gotland

Stefan Nypelius, Region Gotland

Lena Celion, Region Gotland

Carl-Olof Bengtsson, Region Kronoberg

Anne Karlsson, Region Kronoberg

Suzanne Frank, Region Kronoberg

Lennart Bogren, Region Jönköpings län

Irene Oskarsson, Region Jönköpings län

Berry Lilja, Region Jönköpings län

Ann-Marie Fagerström, Regionförbundet i Kalmar län

Peter Wretlund, Regionförbundet i Kalmar län

Leif Larsson, Regionförbundet i Kalmar län

 

Arbetsmarknadens organisationer

Harald Hjalmarsson, SKL

David Atterling, Kommunal Sydväst

Anette Eriksson, Unionen

 

Länsstyrelsen

Anneli Wirtén, Länsstyrelsen Jönköping

Malin Almqvist, Länsstyrelsen Kalmar Län

 

Försäkringskassan

Peter Karlsson, Område Småland sydost

 

Arbetsförmedlingen

Eva Sjölin

 

Universitet/Högskola

Annika Bergman, Jönköping University

 

Näringsliv

Eva Engström, LRF

Frida Boklund, Företagarna Jönköping

 

Intresseorganisationer och föreningar

Marie Brander, Coompanion