Logotyp på utskrifter

Ledamöter Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

 

Ordförande: Leif Larsson, Regionförbundet i Kalmar län

 

Sekreterare: Slawomir Demkowicz-Dobrzanski
Vid eventuella frågor som berör Strukturfondspartnerskapet, kontakta

slawomir.demkowicz-dobrzanski@kronoberg.se.

Kommuner och landsting

Meit Fohlin (S), Region Gotland

Stefan Nypelius (C), Region Gotland

Lena Celion (M), Region Gotland

Carl-Olof Bengtsson (S), Region Kronoberg

Soili Lång-Söderberg (M), Region Kronoberg

Ingemar Swalander (M), Region Kronoberg

Lennart Bogren (C), Region Jönköpings län

Irene Oskarsson (KD), Region Jönköpings län

Berry Lilja (S), Region Jönköpings län

Elin Landerdal (M), Region Kalmar län

Leif Larsson (C) (ordförande), Region Kalmar län

Peter Wretlund (S), Region Kalmar län

Arbetsmarknadens organisationer

Harald Hjalmarsson, SKL

David Atterling, Kommunal Sydväst

Marie Strandberg, Unionen

Länsstyrelsen

Anneli Wirtén, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Malin Almqvist, Länsstyrelsen i Kalmar län

Försäkringskassan

Peter Karlsson, Områdeschef Smålands sydost

Arbetsförmedlingen

Eva Sjölin, Biträdande marknadschef

Universitet/Högskola

Annika Bergman, Jönköping University

Näringsliv

Eva Engström, LRF

Frida Boklund, Företagarna Jönköping

Intresseorganisationer och föreningar          

Maria Lundh Björk, Coompanion