Logotyp på utskrifter

En jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Utlysning PO1-En jämställd och inkluderande arbetsmarknad.

 

Svenska ESF-rådet avsatte 30 miljoner kronor till projekt som i huvudsak ska bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar- och Gotlands län)  inom programområde 1, specifikt mål 1.1 Kompetensutveckling för anställda.

 

Projektens huvudsyfte är att genomföra tydliga och långsiktiga satsningar på att nå en könsneutral, inkluderande och jämställd arbetsmarknad för att stärka den långsiktiga regionala tillväxten.

 

I denna utlysning ska projekt ha en medfinansiering på 25 %. Projekten pågår som längst 36 månader, analys och planeringsfas med högst 6 månader, genomförandefas med högst 27 månader och avslutsfas med högst 3 månader.

 

Projekten kan påbörjas tidigast den 1 februari 2016 och senast den

1 mars 2016. Slutdatum för projekten är den 31 januari 2019. Svenska ESF-rådet kan besluta om förlängning av projekttiden vid behov.

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

 

Målgruppen i denna utlysning är sysselsatta, såväl företagare som anställda inom privat, offentlig och ideell sektor. Insatser inom området omfattar även kvinnor och män som är prioriterade i

programområde 2.