Logotyp på utskrifter

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt i Småland och Öarna

24 juni 2014

I den här rapporten har tre projekt, som finansieras av Europeiska socialfonden, lyfts fram som exempel på projektsatsningar där man har haft ambitionen att arbeta med metoder för att överbrygga glappet mellan projekt och ordinarie verksamhet för att bidra till långsiktiga och hållbara förändringar.

 

Dessa tre projekt, IT-spåret, Unga Kalmar och KomBack, har som gemensam nämnare att de fokuserar på att utveckla metoder och arbetssätt för att få flera unga människor i arbete eller studier.

 

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt i Småland och Öarna - Om metoder och implementering i ordinarie strukturer (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

 

Du kan också ta del av dokumentation från ESF-rådet i Småland och Öarnas konferens i november 2013 kring ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden.

Konferensnytt. (.pdf) Öppnas i nytt fönster.