Logotyp på utskrifter

Informationsmöte 29 januari i Visby

Vill du utveckla din verksamhet och bidra med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden? Har du en projektidé som du vill testa? Få tips om hur man framgångsrikt driver ESF-projekt? Boka då in den 29 januari 2019.


Tid: Den 29 januari 2019, kl 10-12, fika från kl 09:30

Plats: Region Gotland, Visborgsallé 19, lokal Dagö 

Anmäl dig senast fredag den 25/1 2019 till: roland.engkvist@gotland.se

Program

09:30 Kaffe
10:00 Välkomna
10:10 ESF-projektet ”Integration på arbetsplatsen – IpA”

Inger Svenserud och Mohamed Abouhafs, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland, delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar av att driva ett ESF-projekt.

10:40 Utlysningar inom Socialfonden

Holger Brügel och Hans Palm från Svenska ESF-rådet informerar om Europeiska socialfonden, möjligheter till finansiering och pågående utlysningar

11:15 Testa din projektidé
Individuella samtal med Svenska ESF-rådet