Logotyp på utskrifter
Kvinnlig granförsäljare

ESF-rådet i Småland och Öarna

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län

Välkommen!

Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att genomföra Europeiska socialfonden i Sverige. Under programperioden 2014-2020 har region Småland och Öarna 428 miljoner kronor till sitt förfogande, varav 156 miljoner kronor i programområde 1 och 272 miljoner kronor i programområde 2.

Projektidémöte 22 & 23 januari 2019 

Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket bjuder in till informationsträffar i samarbete med regionerna. Syftet är att informera om fondernas möjligheter för att utveckla regionen. På träffarna kommer det även att finnas möjlighet att få enskild konsultation och återkoppling på projektidéer.

 

Utlysningar

Pågående utlysningar

Kommande utlysningar

Avslutade utlysningar

Informationsmöten

Region Kronoberg anordnar den 21 januari 2019 ett tillfälle för information och konsultation för dig som vill söka medel från Europeiska Socialfonden. Arbetsförmedlingen som berättar om läget på arbetsmarknaden och Svenska ESF-rådet berättar om vilka insatser som kan finansieras av Socialfonden. Ett Socialfondsprojekt kommer att återge sina erfarenheter om hur det är att driva ett ESF-projekt, samt kommer Nätverket SIP att delge sina erfarenheter av att samverka på bred front.

 

Mer information och anmälan. 

Testa din projektidé

Har du en idé för ett projekt och vill veta om den passar Europeiska Socialfonden? Nu finns möjlighet att fylla i ett formulär där du kortfattat beskriver idén och få återkoppling från Svenska ESF-rådet. 

 

Klicka här för att testa din projektidé

Projektbanken

Beviljade projekt i Småland och öarna

Kontakt

Adress och kontaktuppgifter till kontoret i Småland och Öarna

För att få att ta reda på om er projektidé ryms inom våra pågående utlysningar fyll gärna i nedanstående formulär för återkoppling.

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Småland och Öarna
Box 404
551 16 Jönköping

Besöksadress:

Östra Strandgatan 10

Jönköping

Projektrummet

Gå till Projektrummet. (Öppnas i nytt fönster).

 

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.

Pressklipp från Småland och Öarna

Fler nyheter