Logotyp på utskrifter

Pågående utlysningar

För tillfället finns det inga pågående regionala utlysningar.

 

Se nationell utlysning: Nyanländas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.