Logotyp på utskrifter

Socialfonden är viktig för Övre Norrland

3 juni 2014

Norrbotten och Västerbotten har under lång tid präglats av hög arbetslöshet. Men under senare år har tillväxten, optimismen och efterfrågan på kompetent arbetskraftskraft ökat. Den expansiva utvecklingen inom i första hand gruv- och tillverkningsindustrin har bidragit starkt och man har till exempel ordnat jobbmässor för att locka till sig arbetskraft.


En laserpekare som sitter fäst på ett pannband används för att peka ut de olika blissymbolerna

En laserpekare som sitter fäst på ett pannband används för att peka ut de olika blissymbolerna.

 

Det genomförs även utbildningar riktade till yrkesområden inom den tunga industrin för att svara upp mot kommande kompetensbrister.

 

Svenska ESF-rådet har, med medel ur Socialfonden, i det sammanhanget fyllt en viktig funktion. Dels genom att hjälpa anställda att öka sin kompetens eller att få ”rätt” kunskaper för att kunna behålla, eller få, arbete. Dels genom stödja de kvinnor och män som är mest utsatta för arbetslöshet och socialt utanförskap.

 

De personer som befinner sig längst från arbetsmarknaden har också svårast att få och behålla ett arbete. Deltagarna i projektet Bliss, som drivs av Sunderby folkhögskola i Luleå, tillhör en av de målgrupper som står mycket långt från arbetsmarknaden. Deras problem är att de saknar talförmåga. De flesta, men inte alla, har dessutom tilläggshandikapp som cp-skador.  Gemensamt för samtliga är att de kommunicerar med hjälp av symbolspråket Bliss.

 

I projektet, som initierades av blissanvändare, ligger tonvikten vid insatser som ska öka möjligheten för deltagarna att komma in på arbetsmarknaden genom socialt företagande. Syftet är att deltagarna ska lära sig så mycket om socialt företagande att de ska kunna etablera ett kunskapscentrum för blissanvändare.

 

Kunskapscentrumet ska drivas som ett socialt företag och därmed ge blissanvändare ett arbete. Centrumet ska bland annat kunna erbjuda tjänster inom informationsspridning, blissanpassning av offentliga miljöer och på sikt kanske även bedriva viss forskning kring språkutveckling.

 

– Det finns idéer om att översätta barnböcker till bliss till exempel. Och det finns idéer att göra blissymboler på museer och konsthallar så att alla kan förstå vad som står på det stället eller museet. Det finns väldigt många affärsidéer och några av dem kommer att förverkligas genom det här projektet, berättar projektledaren Sussanne Blomdahl.

 

Bliss är en av många viktiga insatser som görs inom ramen för Socialfonden i vår region, insatser som gör skillnad för såväl enskilda människor som för företagen i Norrbotten och Västerbotten.

 

Lars-Erik Sjöblom, chef Svenska ESF-rådet Övre Norrland