Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Region Övre Norrland i topp av EU Social Progress Index

14 mars 2016

EU Social Progress Index (EU-SPI) är framtaget som ett verktyg för att uppskatta livsvillkoren och förutsättningarna för invånare inom EU.

Indexet mäter 50 faktorer och ger en jämförande bild av läget i EU:s samtliga 272 regioner utifrån tre övergripande kategorier:

 

- Grundläggande mänskliga behov (såsom personlig säkerhet, tillgång till rent vatten och god sjukvård)

- Förutsättningar för välmående (t.ex. tillgång till skolutbildning, kunskap och information, hälsa, välmående samt ekologisk hållbarhet)

- Möjligheter (skydd för personliga fri- och rättigheter, valmöjligheter,  tillgång till högre utbildning samt social sammanhållning) 

 

När årets mätning sammanställts fick Övre Norrland (norr- och västerbottens län) det högsta jämförbara snittet. Om än indikativt, pekar det på att det finns mycket goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom vår region. Genom kommande utlysningar ser vi fram emot att finansiera projekt som ytterligare bidrar till att stärka regionen såväl ekonomiskt som socialt. 

 

Karta EU-SPI (sidan öppnas i nytt fönster)

Om mätningen (sidan öppnas i nytt fönster)