Logotyp på utskrifter

Nya projekt beviljade i Övre Norrland

14 mars 2016

Den 9 december 2015 sammanträdde Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland (SFP) i Skellefteå för att prioritera de ansökningar som gjorts i Europeiska Socialfonden och godkänts av Svenska ESF-rådet.

 

I denna ansökningsomgång har vi haft fyra utlysningar öppna och för oss på Svenska ESF-rådet har det varit intressanta projektidéer och ansökningar att bereda i samtliga. De ärenden vi överlämnat till SFP har nu prioriterats och många spännande idéer ges klartecken för att omsättas i projekt och praktisk handling. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av projekten och ta del av framtida resultat.

 

Under sammanträdet prioriterades projekt till en summa om totalt drygt 70 miljoner till projekt i Övre Norrland, varav 18,2 miljoner i inriktningen ”Kompetensutveckling” och 52,5 miljoner till ”Ökade övergångar till arbete”.  Totalt prioriterades12 projekt som alla kommer att ta vid på nästa sida nyåret, en förteckning över de beviljade projekten finner du här:

Strukturfondspartnerskapets prioriteringar den 9 december 2015.