Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

 

Under september månad kommer ESF-rådet i Östra Mellansverige att utlysa Socialfondsmedel genom tre utlysningar inom programområde 2. Inriktningen för utlysning gällande mål 2:1 kommer att vara relativt bred men projekt som vill arbeta med utrikesfödda, i synnerhet kvinnor, ska prioriteras.

 

Inom mål 2.2 kommer inriktningen att vara unga. Det kommer att utlysas omkring 85 miljoner kronor sammantaget för de båda utlysningarna inom mål 2.1 och 2.2 och medfinansieringsgraden kommer att vara 53%. Inom mål 2.3 kommer en utlysning som är riktad gentemot sjukskrivna där det avsätts cirka 35 miljoner kronor utan krav på medfinansiering.