Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Till hösten kommer ESF-rådet utlysa Socialfondsmedel inom programområde 2. Inriktning på utlysningarna är inte klar men diskussion förs kring mål 2.1 och 2.3. Målgrupper som så här långt inte nåtts i önskad utsträckning är sjukskrivna, utrikesfödda kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Håll er uppdaterade genom att besöka vår hemsida efter sommaren.