Logotyp på utskrifter

Viktig information om pågående utlysningar dnr 2017/00115, 2017/00116 och 2017/00161

26 juni 2017

Med anledning av att det i projektrummet ligger fel uppgifter till grund för beräkning av budget i utlysning 2017/00115 och 2017/00116 kommer utlysningarna att stängas för att den 29 juni öppnas på nytt med rätt uppgifter.

 

För dig som projektägare innebär det att om du idag lagt in uppgifter i projektrummet måste dessa sparas ned på din lokala dator då registrerade uppgifter kommer raderas i samband med att utlysningen stängs. Har inga uppgifter registrerats i projektrummet ombeds ni att avvakta med registrering av uppgifter tills det att utlysningen öppnat på nytt.

 

Uppgifterna måste sparas senast den 27 juni 2017.

 

För utlysning 2017/00115 gäller vid återöppnandet nya regler för beräkning av kostnader. Den 30 maj 2017 har Svenska ESF-rådets generaldirektör Lars Lööw beslutat att alla projekt som startar 2018 eller senare i programområde 2 ska budgeteras på basis av enhetskostnadsberäknade personalkostnader plus 40 procent schablon för övriga kostnader. Detta innebär att ni i budgeten inte kommer att budgetera i övriga kostnadsslag, utan ni budgeterar endast för personalkostnader. För medfinansieringsformen bidrag i annat än pengar är det endast kostnadsslaget Lön personal som ska användas.

 

I utlysning 2017/00161 ligger i projektrummet enhetskostnader avseende 2017 till grund för beräkning av budget. Detta innebär att ni i budgeten får lägre ersättning för er personal. För att få enhetskostnaderna för 2018 måste ni ta bort befintliga poster och registrera på nytt.

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att ta kontakt med samordnare på kontoret i Örebro.

 

Vi hoppas att ni har överseende med dessa felaktigheter och är tacksamma om ni kan svara på utskickat mail som bekräftelse på att ni mottagit och tagit till er informationen.