Logotyp på utskrifter

Startskott för fondsamordning

8 december 2014

Förvaltande myndigheter för strukturfonderna, tillväxtansvariga och ansvariga för landsbygdsprogrammen i Östra Mellansverige samlades under en dag i Västerås för att diskutera samverkan och informera om kommande programperiod 2014-2020.

 

De förvaltande myndigheterna för de fyra ESI-fonderna (Europeiska struktur- och investeringsfonderna) har fått i uppdrag att samordna arbetet för att få bättre måluppfyllelse under kommande programperioden. De fyra ESI-fonderna är: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

Under dagen konstaterades att det finns både utmaningar och möjligheter i fondsamverkan. För att ta arbetet vidare är det viktigt att titta på fonderna och se vilka gemensamma beröringspunkter som finns, och hitta sätt att omvandla samverkan i praktiken. Dagen var ett bra startskott för att lära känna varandra och påbörja diskussionerna.

 

Konferensdeltagare