Logotyp på utskrifter

Kontakt

Kontaktuppgifter till vårt regionkontor i Östra Mellansverige.

Medarbetare

Magnus Stridh, regionchef, 019-16 54 75

Henrik Bader, samordnare 019-16 54 83

Ben Fan Zhang, administratör, 019-16 54 87

Jimmy Herrdin, samordnare, 019-16 54 89

Mia Jansson, ekonom, 019-16 54 79

Annelie Lahall, samordnare, 019-16 54 74

Eva-Britt Larsson, samordnare, 019-16 54 84

Anna Nilsson, samordnare, 019-16 54 76

Inger Nilsson, biträdande regionansvarig, 019-16 54 86

Andreas Norling, samordnare, 019-16 54 82

Håkan Olsson, ekonom, 019-16 54 77 


Kontakta oss

Telefonväxel

020-33 33 90

Fax

08-579 171 01

Postadress

Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige
Box 297
701 45 Örebro

Besöksadress

Trädgårdsgatan 14

Örebro


För dig som ska besöka oss och har behov av parkering/handikapparkering så finns det vid den stora parkeringen på Stortorget/Trädgårdsgatan direkt utanför Länsstyrelsens entré.

E-post

ostramellansverige@esf.se

Direkt till medarbetarna skrivs e-post med
förnamn.efternamn@esf.se
(ersätt å, ä med a
samt ö med o)