Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Den 6 maj 2019 kommer vi göra om utlysningarna Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv i Norra Mellansverige (2018/00407) och Främja sysselsättning i Norra Mellansverige (2018/00408), men under nya diarienummer och med reviderad text.

 

Observera att projekttiden inte kommer vara samma som i de tidigare utlysningarna och att utlysta medel för utlysningen Främja sysselsättning i Norra Mellansverige kommer att vara lägre.

 

Utlysningarna stänger i mitten av september 2019.

Förberedelse

För bästa läsning och förståelse av utlysningarna rekommenderar vi läsning av den regionala planen för Norra Mellansverige samt programmet för Europeiska socialfonden. Du hittar dem här: