Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Just nu finns det flera pågående utlysningar

Förberedelse

För bästa läsning och förståelse av utlysningarna rekommenderar vi läsning av den regionala planen för Norra Mellansverige samt programmet för Europeiska socialfonden. Du hittar dem här: