Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

I början av oktober 2018 planerar vi att öppna fyra utlysningar avseende region Norra Mellansverige.

Programområde 1

Inom programområde 1 (kompetensförsörjning) avser vi göra en utlysning mot mål 1.1 med syftet att   stärka kompetensen hos arbetsgivare och anställda kring ohälsa i arbetslivet. Detta i syfte att motverka långtidssjukskrivningar, samt att få redan långtidssjukskrivna tillbaka till sitt arbete. Därigenom motverka det kompetenstapp som uppstår när personal slås ut till följd av sjukdomar/skador i arbetslivet.  
 
Vi planerar också en utlysning mot mål 1.2 som berör att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad med fokus på de prioriterade grupperna inom programområde 2, vilka är unga (15– 24 år), nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa (d.v.s. arbetslös mer än tolv månader), personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.  

Programområde 2

Inom programområde 2 (ökad övergång till arbete) är planeringen två utlysningar. Mot mål 2.1 lyser vi ut medel för projekt som främjar sysselsättningen för prioriterade grupper inom programområde 2 (se ovan vilka grupper som avses).
 
Mot mål 2.2 planerar vi en utlysning med syftet att underlätta etableringen i arbetslivet för unga (19– 24 år) med aktivitetsersättning. 
 
En detaljerad redogörelse över riktlinjerna för utlysningarna publiceras när utlysningarna öppnar i oktober 2018. Har ni redan nu funderingar kring de planerade utlysningarna är ni välkomna att kontakta oss på regionkontoret för Norra Mellansverige.   

Förberedelse

För bästa läsning och förståelse av utlysningarna rekommenderar vi läsning av den regionala planen för Norra Mellansverige samt programmet för Europeiska socialfonden. Du hittar dem här: