Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige finansierar nytänk kring funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden

12 januari 2016

Samordningsförbundet Samspelet startade upp projektet Porten hösten 2015 med målsättningen att främja funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden. Projektledare Anette Gundahl förklarar målsättningen:

 

-Vår målsättning är att 70 % av deltagarna ska komma i någon form av anställning under projektiden. Vi har även två andra mål och det är att företagen ska känna sig mer säkra på att ta emot personer med funktionsnedsättning, samt att personalen i projektet ska bli bättre på att matcha individen med rätt arbetsplats.

 

Personalen i projektet är ordinarie anställda hos Arbetsförmedlingen. En tanke i projektet har varit att bara involvera ordinarie personal hos Arbetsförmedlingen och de andra samverkande myndigheterna inom Samordningsförbundet Samspelet vilka är Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Grums och Hammarö. På så sätt underlättas implementeringen av projektresultatet i ordinarie verksamhet när projektet är slut.

 

-Från början var Porten ett projekt som bara fanns i Karlstad kommun och vände sig till personer som var mellan 18 till 30 år och hade dokumenterad funktionsnedsättning. Projektet var lyckat. Många av deltagarna kom i anställning eftergenomförd praktik. Detta tack vare att personal från Arbetsförmedlingen följde med deltagaren ut på arbetsplatserna och hjälpte till att lösa problem som kunde vara ett hinder för praktiken för deltagaren eller för arbetsgivaren”, säger Päivi Johannson som är arbetsgivarkoordinator i projektet.

 

Framgången fick personalen i projekt att fundera på om man inte kunde expandera sin verksamhet och sprida metoden till flera? Detta ledde till en bredare förstudie som genomförde en kartläggning av utvecklingsbehovet hos deltagare, arbetsgivare, samordningsförbundets parter och personal. Speciellt företagens erfarenhet av att ta emot funktionsnedsatta praktikanter skulle kartläggas då det är dessa som i slutändan förväntas anställa.

 

Denna förstudie blev sedan grunden för det nya projektet Porten som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Utöver att ha en bredare målsättning än att bara få ungdomar i anställning, som i Karlstadprojektet, så vänder sig detta projekt till en större målgrupp genom att rikta in sig på personer mellan 18 till 61 år med dokumenterad funktionsnedsättning och som har behov av samordnat stöd från minst två av Samordningsförbundet Samspelets parter, samt att detta projekt engagerar fyra kommuner och inte en som i det ursprungliga projektet. Kompetensutveckling för personal, arbetsgivare och deltagare kommer vara mer i fokus.

 

För att göra arbetsgivarna mer villiga att ta emot praktikanter och känna sig mer delaktiga har projektet en arbetsgivarkoordinator som dels ska marknadsföra projekt ut mot företagen, dels har tidiga möten med arbetsgivarna för att visa på möjligheterna. Päivi Johannson:

 

Arbetsgivarna behöver hjälp att se möjligheterna. De har inte alltid tid att sätta sig in i vad en praktikant med funktionsnedsättning kan ge och då ser de inte vilka jobb de kan få hjälp med genom att ta emot en deltagare. Tack vare att det gått bra tidigare så har många arbetsplatser varit återkommande i projektet.

 

Biträdande regionchef på Svenska ESF-rådet Manne Ismael förklarar skälen till varför Europeiska socialfonden finansierar projektet Porten:

 

- Framförallt var det en intressant målgrupp som projektet riktade sig till. Vi har inte tidigare haft projekt som har jobbat mot målgruppen funktionsnedsatta. Man hade också en i grunden beprövad och framgångsrik metod genom erfarenheterna från Karlstadsprojektet och ett starkt partnerskap med bra förankring bland aktörerna i samordningsförbundet, vilket bådar gott för ett lyckat projekt.

 

Artikeln är skriven av samordnare Per-Åke Fredriksson.