Logotyp på utskrifter

Arbetsplats Värmland

24 september 2014

Likt de flesta av Sveriges län står Värmland inför många utmaningar vad gäller arbetsmarknad och sysselsättning i framtiden. Under 2014 bedrivs därför med stöd av socialfonden förstudien Arbetsplats Värmland 2014 - 2020.

Region Värmland står som projektägare och förstudiens syfte är att tillsammans med länets socialfondsaktörer lära om socialfondsarbetet och skapa goda förutsättningar till att kunna genomföra angelägna projekt under den kommande programperioden.

 

Genom bland annat projektinventering av tidigare sökta och genomförda projektinitiativ, analyser av framtida behov samt utbildningsinsatser för potentiella projektaktörer, ser förstudien såväl framåt som bakåt för att lägga grunden till en givande programperiod under 2014 -2020. 

Bild i högerkolumn