Logotyp på utskrifter

Handelskammaren Värmland kompetensutvecklar solo- och mikroföretag i Värmland

4 mars 2016

I juni 2015 beviljades Handelskammaren Värmland medel från Europeiska Socialfonden för att driva kompetensutvecklingsprojektet Affärskraft Värmland 2.0. Under hösten har de genomfört sin analys- och planeringsfas och började i januari med genomförandefasen. Helena Englund som är projektledare berättar att projektet bygger på erfarenheter från projektet Affärskraft Värmland, som genomfördes i förra programperioden. Det föregående projektet, som även det syftade till att kompetensutveckla anställda och ägare i solo- och mikroföretag (upp till 9 anställda), hade utmärkta resultat.

 

- Hela 96 procent av deltagarna upplevde en personlig nytta och 49 procent av företagen som deltog ökades sin omsättning, berättar Helena. Då det föregående projektet var så lyckat fanns ingen anledning att ändra på det framgångsrika konceptet. Tillsammans med en processledare får företagen analysera sina behov och därefter delta på korta, konkreta utbildningar, skräddarsydda för att passa solo- och mikroföretag. Fokus på utbildningarna är att göra företagen mer affärsmässiga. En stor del av de minsta företagen anser att kompetensutveckling är avgörande för att företaget ska fortsätta växa, samtidigt som många av dem upplever att de inte har resurser att lägga på utbildning. Många företag vi pratar med har startat sin verksamhet för att de är duktiga på sitt hantverk. För att kunna växa behövs ofta utbildningar inom de affärsmässiga delarna, så som försäljning, marknadsföring och ekonomi, säger Helena.

 

Projektet bygger vidare på verktygen från det första Affärskraftsprojektet med några nya inslag. I Affärskraft Värmland 2.0 läggs ännu mer vikt vid uppföljnings- och implementeringsarbetet, det vill säga företagens kontinuerliga kompetensutvecklingsarbete efter projektet.

 

Efter projektets avslut kommer 800 ägare och anställda i värmländska solo- och mikroföretag ha gått utbildningar som ökat deras affärsmässiga kunskap. Affärskraft Värmland 2.0 ska ha haft deltagare från samtliga värmländska kommuner. Målet är att minst 50 procent av företagen som deltar drivs av kvinnor och 14 procent av personer med utländsk bakgrund. Det övergripande syftet med projektet är att öka tillväxten i Värmland. Det är också småföretagen som står för en stor del av tillväxten i länet. Redan nu, i början av genomförandefasen, har över 100 företag anmält sig och de första företagsanalyserna har genomförts. Utbildningarna startar i slutet av mars.

 

Projektet arbetar tydligt och målmedvetet med marknadsföring av sin verksamhet, både för att rekrytera deltagande företag och för att synliggöra hur viktigt det är att satsa på kompetensutveckling i mindre företag. Handelskammaren Värmland och projektet har ett uppslag i varje nummer av tidningen Värmlands Affärer och projektet har även tagit fram en film som beskriver projektet.

 

Se filmen om projektet här! (länk öppnas i nytt fönster)