Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

ESF Nationellt planerar följande utlysningar/satsningar:

Utöver nedanstående planeras ytterligare ett antal utlysningar för projektstart under 2018 och 2019. 

 

SENVÅREN/SOMMAREN 2018

Hållbar Livsmedelskedja för ökad sysselsättning

Under sommaren avslutas två förstudieprojekt som ska ge underlag för en sammanhållen satsning riktad mot livsmedelsproduktionen. Det kommer därmed att vara två utlysningar, en som riktar sig mot utbudssidan och en mot efterfrågan av arbetskraft. En tät samverkan kommer att krävas. Utlysningarna planeras läggas ut den 31 juli och vara öppna till 1 oktober. 

Kometensförsörjning för livsmedelskedjan, en utlysning inom programområde 1 på 100.000.000 kronor med en medfinansiering på 25%.

Matchning för en hållbar livsmedelskedja, en utlysning inom progamområde 2 på 30.000.000 kr och en medfinansiering på 53%.

 

Universell utformning av arbetsplatser

Socialfonden planerar en större sammanhållen satsning för universell utformning av arbetsplatser för att kunna möta arbetsgivares efterfrågan på kompetens och som tillvaratar befolkningens mångfald. En första utlysning som avser förstudie med möjlighet till pilot planeras. Arbetet omfattar privata och offentliga arbetsgivare med gemensamma möjligheter till kunskapsuppbyggnad och lärande som involverar de myndigheter som har främjande uppdrag inom området.

 

Nyanlända utanför etableringen

Stora grupper av nyanlända genomför eller slutför inte etableringsprogrammet av olika orsaker. De får då inte den introduktion som andra nyanlända får.  Vilka grupper som den kommande utlysningen ska vända sig till av de som inte deltagit i etableringen är inte klart


UTLYSNINGAR 2019

Mobilitet

En nationell utlysning för UVAs i syfte att implementera TLN Mobility’s metod i Sverige. http://www.esf.de/portal/EN/Funding-period-2014-2020/TLN-Mobility/content.html

Utlysning riktad till civilsamhället

Under mars månad öppnar en utlysning inom programområde 2.1 som omfattar följande målgrupper som står långt från arbetsmarknaden: nyanlända och utrikes födda, personer med funktionsnedsättning samt individer som är 55 år och äldre. Utlysningen vänder sig till organisationer inom civilsamhället som vill komplettera och förstärka nationella myndigheters arbete. Synkronisering ska ske med den nationella arbetsmarknadspolitiken och ansökningar som omfattar samverkan med myndigheter och näringsliv är prioriterade.