Logotyp på utskrifter

Civilsamhället och den sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken

Svenska ESF- rådet har under 2015 genomfört en utlysning vid namn ”Analys- och planeringsprojekt om rollen för civilsamhället och den sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken”.

 

Svenska ESF-rådet utlyste 5 miljoner kronor för denna satsning. Samtliga medel kommer att avsättas för högst tre projekt. Projektets medfinansieringsgrad ska i denna satsning uppgå till minst 25 procent.

 

Utlysningen pågick 2015-04-14 till 2015-06-17. Projekttiden är högst 12 månader med möjlighet till förlängning.

Kontakt

Svenska ESF-rådet

Ann-Marie Heikkilä och Nardin Crisbi, nationella samordnare
fornamn.efternamn@esf.se