Logotyp på utskrifter

Tillväxt och småföretag

Under 2015 fattade Svenska ESF-rådet beslut om utlysningen ”Nationell strategi för kompetensförsörjning i små och medelstora företag”. Fem miljoner kronor har avsatts för högst två förstudieprojekt.

 

Förstudien, eller förstudierna, ska bädda för strategiska kompetensutvecklingsinsatser i små och medelstora företag.

 

Utlysningen pågick mellan 2015-07-07 och 2015-09-15. Projektperioden är som mest nio månader. Medfinansieringsgraden är 25 procent.

Kontakt

Svenska ESF-rådet

Tor Palmqvist, nationell samordnare, e-post fornamn.efternamn@esf.se