Logotyp på utskrifter

Nyanländas ohälsa och funktionsnedsättning under och inom etableringen

Svenska ESF-rådet har genomfört en utlysning vid namn ”Nyanlända kvinnors och mäns ohälsa och funktionsnedsättning under och inom etableringen”. Utlysningen ryms inom programområde 2.

 

Resultatet av detta förberedande projekt kommer att ligga till grund för ESF-rådets framtida utlysningar beträffande ohälsa och funktionsnedsättning hos nyanlända inom etableringen.

 

Svenska ESF-rådet utlyste 5 miljoner för denna satsning. Utlysningen pågick  mellan 2015-07-13 och 2015-09-18.  Projekttiden är mellan 6-12 månader. Projektens medfinansieringsgrad ska uppgå till 25 procent. 

Kontakt

Svenska ESF-rådet

Johan Nordqvist  och Ann-Marie Heikkilä, e-post fornamn.efternamn@esf.se