Logotyp på utskrifter

Kompetensmatchning

ESF-rådet har tillsammans med Arbetsförmedlingen inlett ett samarbete under namnet ”Komptensmatching”.

  

Syftet är att utveckla Arbetsförmedlingens  service genom att förbättra  och utveckla matchningen mellan utbudet av arbetskraft och arbetsgivarnas behov av kompetens.  

 

Metoder ska utvecklas för att synliggöra och utveckla arbetssökandes kompetenser samt tydliggöra vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, det vill säga arbetsgivarnas behov.

 

Beslut om stöd för en analys och planeringsfas kommer att fattas genom en överenskommelse mellan ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.  Beslut beräknas fattas under oktober. Vilket belopp som kommer att beviljas är inte fastlagt.

Kontakt

Svenska ESF-rådet

Johan Nordqvist och Ann-Marie Heikkilä, nationella samordnare,
e-post fornamn.efternamn@esf.se