Logotyp på utskrifter

Framtidens välfärd

Framtidens välfärd - kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Under 2015 genomförde Svenska ESF-rådet en utlysning vid namn Framtidens välfärd – kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.

 

Avsikten med satsningen är att undersöka hur kompetensförsörjningen i välfärdssektorn kan säkras genom att

  • bredda rekryteringsbasen 
  • titta på hur personal som redan har anställning i sektorn, nyttjas och vårdas på bästa sätt.

 

Projekten ska i sina analyser fokusera på följande faktorer: 

  • Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval
  • Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • Integration av utlandsfödda
  • Sociala innovationer som verktyg för

 

Utlysningen riktade sig till arbetsgivar-, arbetstagar-, och branschorganisationer inom välfärdssektorn.

 

Svenska ESF-rådet utlyste 5 miljoner kronor för denna satsning. Samtliga medel kommer att avsättas för högst två projekt och resultatet av projekten ska generera projektidéer för kommande genomförandeprojekt. Projektets medfinansieringsgrad ska i denna satsning uppgå till minst 33 procent.

Kontakt

Svenska ESF-rådet

Hanna Hörnlund, nationell samordnare,
e-post fornamn.efternamn@esf.se