Logotyp på utskrifter

Arbetsseminarium – validering enligt branschmodeller 17/5 2017

ESF-rådet och Myndigheten för Yrkeshögskolan bjuder in till ett arbetsseminarium för att diskutera hur Europeiska socialfondens nationella och regionala medel ska kunna bidra till att utveckla valideringen i Sverige, men också hur de kan samordnas med eventuella andra finansieringskällor.

 

Plats:

Rosteriet konferens
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm 

Tid:         

17 maj 2017 kl 13:00 - 16:00

För vem:

Svenska ESF-rådet: En representant från varje regionkontor/nodchef och ESF Nationellt

SFP/Region: Två externa regionala representanter varav minst en som representerar SFP (ordförande, sekreterare eller ledamot)

Branschföreträdare, Tillväxtverket och Valideringsdelegationen deltar också, förutom direkt berörda av Socialfondens medel (ESF-rådet regionalt och nationellt, SFP/SFP-sekretariaten).

 

Om du har frågor, kontakta Mats Andersson, Svenska ESF-rådet, mats.andersson@esf.se eller Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan, anna.kahlson@myh.se

Namn:
Organisation:
E-post:
Önskemål gällande tillgänglighet eller övriga upplysningar: