Logotyp på utskrifter

Utsedda Ledamöter

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland

 

Ordförande
Robert Uitto, Region Jämtland

 

Kommuner och landsting
Sten-Ove Danielsson, Ånge kommun
Elisabeth Lassen, Sollefteå kommun
Jonny Lundin, Härnösand kommun
Anna-Karin Sjölund, Landstinget Västernorrland
Erik Lövgren, Landstinget Västernorrland
Per Wahlberg, Landstinget Västernorrland
AnnSofie Andersson, Östersunds kommun
Bo Danielsson, Region Jämtland Härjedalen
Eva Hellstrand, Åre kommun
Jan-Olof Andersson, Strömsunds kommun
Gunilla Zetterström Bäcke, Härjedalens

 

Arbetsmarknadens parter
Maj Eriksson, SACO,
Conny Hansson, LO
Maj-Lis Persson, TCO
Elvy Söderström, Sveriges kommuner och landsting

 

Länsstyrelser
Jöran Hägglund, Jämtlands län
Daniel Gustavsson, Västernorrlands län 

 

Arbetsförmedling/Försäkringskassa
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingen
Charlott Ax, Försäkringskassan

 

Universitet
Christer Fröjdh, Mittuniversitet

 

Näringsliv
Oliver Dogo, Handelskammaren

 

Intresseorganisationer och föreningar
Louise Öhnstedt, Coompanion

 

Sametinget
Carola Fjällström, Sametinget
Magnus Rehnfeldt, Sametinget

Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson
E-post: maria.jonasson@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 67


Sekretariat för strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland

Maria Jonasson

Telefon:
063-14 65 67

E-post:
maria.jonasson@regionjh.se