Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Avslutade utlysningar

Samtliga utlysningar är i pdf och öppnas i nytt fönster.

Utlysningsperiod: 2016-01-18 till 2016-03-10

Nya utlysningar för programområde 1 och 2  öppnar den 18 januari och stänger kl. 16.00 den 10 mars 2016. Ansökningarna prioriteras i juni med projektstart tidigast i augusti.

Programområde 1

Kompetenshöjning för framgångsrik integration. Pdf öppnas i nytt fönster

Programområde 2 

Social inkludering för nyanlända. Pdf öppnas i nytt fönster

Utlysningsperiod 25 maj - 10 september

Programområde 1

Aktiva insatser för bättre hälsa i Mellersta Norrland

 

Kompetensutveckling för offentligt anställda som arbetar med målgruppen unga

Programområde 2

Inkludera fler i arbetslivet

 

Främja lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning

Programområde 3

Sysselsättningsinitiativet för unga

Utlysningsperiod 12 februari - 24 mars

Utlysning PO1, nr 2015-00107

Utlysning PO1, mål 1.2, nr 2015-00109

Utlysning PO2, nr 2015-00110

Utlysningsperiod 19 januari – 26 februari

Vi utlyste 29 miljoner kronor inom ramen för Sysselsättningsinitiativet för unga, kallat Programområde 3 i socialfondsprogrammet. Syftet var att öka sysselsättningen och deltagande i utbildning för unga arbetslösa. Vi vände oss i första hand till beprövade metoder som kunde komma igång på mycket kort tid och till verksamheter som redan är igång och kan ”växlas upp” med ytterligare finansiering.

Utlysning nr 2015-5070001 PO3. Pdf öppnas i nytt fönster.