Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

29 miljoner kronor i EU-stöd ska motverka ungdomsarbetslöshet i Mellersta Norrland

23 april 2015

 

Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland har beslutat om prioritering av ansökningar till Europeiska socialfonden. Tre projekt får cirka 29 miljoner kronor i EU-stöd.

 

Bland annat prioriteras en ansökan om medfinansiering av Ånge kommuns projekt "Samlad kraft för Ånge kommun" med nästan åtta miljoner kronor. Projektet syftar till att skapa en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga stöd till personer i målgruppen, 15-24 år.

 

Dessutom prioriteras projektet "Unga som varken arbetar eller studerar" med drygt 14 miljoner kronor. Projektet syftar till att minska den höga ungdomsarbetslösheten i Jämtland Härjedalen.

 

– Det här är ett spännande projekt som ska söka upp de ungdomar som varken arbetar eller studerar, etablera en kontakt och kartlägga deras behov och förutsättningar. Därefter ska de få stöd och aktiveras för att påbörja sin väg mot arbete eller studier, säger Robert Uitto, ordförande i partnerskapet.

 

Sollefteå kommuns projekt "Unga till arbete eller studier" syftar till att öka ungdomars anställningsbarhet genom insatser som till exempel utbildning, lärlingsalternativ, yrkesintroduktion eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet prioriteras med nästan åtta miljoner kronor.

 

– Vår region har en större andel ungdomar som slutar gymnasiet utan fullständiga betyg jämfört med riket i sin helhet. Det är därför glädjande att vi kunnat prioritera insatser som ska motverka den låga utbildningsnivån i arbetskraftsutbudet, säger Eva Carron, vice ordförande i partnerskapet.

Projekt, sökande, prioriterat belopp

Samlad kraft för Ånge kommun, Ånge kommun, 7,7 miljoner. Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), Region Jämtland Härjedalen, 14,2 miljoner. Unga till arbete eller studier (UTAS), Sollefteå kommun, 7,9 miljoner.

För mer information:

Robert Uitto, ordförande, 070-962 73 64

Eva Carron, vice ordförande, 070-516 32 94

Om strukturfondspartnerskapet:

Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. De två största fonderna för Jämtland Härjedalens del är socialfonden och regionala utvecklingsfonden och projekt som faller under dessa fonder prövas av Svenska ESF-rådet respektive Tillväxtverket. De projekt som går igenom lämnas sedan till ett strukturfondspartnerskap som prioriterar vilka som ska få del av fondens medel. Sveriges regioner och län är uppdelade på åtta strukturfondspartnerskap. I Mellersta Norrlands strukturfondspartnerskap ingår Jämtland Härjedalen och Västernorrland.