Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kvinna på tågstationen i Sundsvall

ESF-rådet i Mellersta Norrland

Jämtlands och Västernorrlands län

Pågående utlysningarSverigekarta

Just nu finns det ingen pågående utlysning i region Mellersta Norrland.

 

Se pågående nationella utlysningar här.


Projektet KASAM 2.0

Se filmen från projektet KASAM 2.0 här.

Läs mer om projektet här.

 

KASAM - alla ska med

I Strömsunds kommun pågår en unik utbildningsinsats som alla chefer och medarbetare ska delta i. Den gemensamma utbildningen skapar en hälsosammare arbetsplats med ännu bättre arbetsmiljö för alla medarbetare.

Läs hela artikeln "KASAM - alla ska med" här. 

 

Tid för samtal i Strömsund

På Grevåkerskolan i Strömsund håller man nu arbetsplatsträffar på ett nytt sätt. Träffarna spelar en viktig roll i det hälsofrämjande förändringsarbete som pågår i kommunen. Delaktighet är ett av nyckelorden.

Läs hela artikeln från Suntarbetsliv här.

 

En känsla av sammanhang i Strömsund

Ökad delaktighet och större tonvikt på det som fungerar bra på jobbet. Det är viktiga ingredienser när Strömsunds kommun storsatsar på hälsofrämjande arbetsplatser.

Läs hela artikeln från Suntarbetsliv här.

 


Projektet Öppen Arena

Från artikel i Sveriges Radio:

I Östersund görs nu delar av projektet Öppen Arena permanent. Projektet syftar till att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Öppen arena startades 2017 och är ett samarbete mellan fem kommuner i länet och regionen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

 

Läs hela artikeln från Sveriges Radio här.

Läs mer om projektet här.


Projektet Ung Kraft Arena

Läs artikel från Sveriges Radio om projektet här.

 

Läs artikel från Sundsvalls kommun om projektet här.

 


Projektet TRIA

I Kramfors låg ungdomsarbetslösheten på 25 % när projektet drog i gång, trots att företagarna på orten hade ett rekryteringsbehov.

TRIA var ett projekt som skulle leda ungdomar mot ökad medvetenhet, stärkt självkänsla och ökad utbildningsbarhet med mål att bli anställningsbara.

 

Se filmen om projektet TRIA

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet Mellersta Norrland
Box 3017
831 03 Östersund

Besöksadress:

Ringvägen 4

831 34 Östersund

Jämställdhetsintegrering

I Socialfonds-programmet finns gemensamma utgångspunkter för projekten vad gäller jämställdhetsintegrering.