Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Verktyg

Standard, bedömningskriterier och verktygslåda

EU har fastställt en standard för jämställdhetsintegrering och ESI-support använder den svenska kortversionen av standarden som utarbetats av Svenska ESF-rådet.

 

Nedan presenteras jämställdhetsstandardens fem steg. Motsvarande steg för tillgänglighet är framtagna av Myndigheten för delaktighet tillsammans med ESI-support, standarden för tillgänglighet är ännu inte fastslagen utan kommer att testas praktiskt under hösten.

 

Kom ihåg att projektets analys med fördel kan ta samtidig hänsyn till tillgänglighet och jämställdhet och på så vis väga in samverkande faktorer.

 

Projekt som drivs med medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) ska arbeta inkluderande genom jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.

Bild i högerkolumn

Bedömningskriterier

Tips på verktyg