information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Frågor och svar för företag

Här samlar vi svar på de vanligaste frågorna vi får från företag kopplat till brexitjusteringsreserven.

Ansökningsprocessen

Hur skickar jag in min ansökan?

Du skickar in din ansökan i vår digitala tjänst Projektrummet+. Inför din första inloggning skapar du ett användarkonto. Vi har tagit fram en handledning för hur du skapar din ansökan om stöd i Projektrummet+, du hittar den här. Du kan också läsa mer om hur du går till väga, steg för steg, med din ansökan under Ansökningsguiden.

Stäng
Var hittar jag information om vilka krav som gäller för min ansökan?

På denna sida kan du se aktuella utlysningar inom brexitjusteringsreserven. Inom respektive utlysning specificeras de krav som behöver vara uppfyllda i ansökan. Vi erbjuder också digitala informationsträffar där vi informerar om aktuella utlysningar.

Stäng
Hur skickar jag in min ansökan?

Du skickar in din ansökan i vår digitala tjänst Projektrummet+. Inför din första inloggning skapar du ett användarkonto. Vi har tagit fram en handledning för hur du skapar din ansökan om stöd i Projektrummet+, du hittar den här. Du kan också läsa mer om hur du går till väga, steg för steg, under avsnittet Ansökningsguide.

Stäng
Var hittar jag information om vilka krav som gäller för min ansökan?

På denna sida kan du se aktuella utlysningar inom Brexitjusteringsreserven. Inom respektive utlysning specificeras de krav som behöver vara uppfyllda i ansökan. Vi erbjuder också digitala informationsträffar där vi informerar om aktuella utlysningar.

Stäng
Är det möjligt för ett företag att skicka in flera ansökningar?

Ja, det går bra att ansöka flera gånger ur reserven. Sista ansökningsdag är sista november 2023.

Stäng

Interna personalkostnader

Hur ska man redovisa interna personalkostnader?

Vid redovisning av nedlagda arbetstimmar ska ESF-rådets obligatoriska mall för tidredovisning användas. Mallarna skickas ut av ESF-rådet till dig som stödsökande vid ett bifallsbeslut. Tidredovisningsmallen ska fyllas i och signeras av den/de aktuella anställda och ska sedan bifogas som underlag i kommande ansökan om utbetalning. I de fall där den aktuelle anställde slutat är det ansvarig chef som ska signera tidredovisningen.

Stäng
Många företag har lagt ner tid för eget arbete i samband med brexit, t.ex. intagande av offerter och kontakter med tredjeparter. Kan man får ersättning för den nedlagda tiden?

Företag kan söka stöd för interna personalkostnader under förutsättning att kostnaderna uppkommit till följd av brexit under stödperioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Varje ansökan prövas enskilt med hänsyn taget till gällande regelverk.

Observera att det finns maxbegränsningar av hur mycket tid det är möjligt att få ersättning för. Mer information om detta finns i aktuell utlysning.

Stäng
Gäller personalkostnader bara rådgivning eller även tid som intern personal lagt ned på att förbereda inom företaget? Exempelvis förberedande av eori nr, dokumenttext med frihandelstext, deltagande av seminarium mm.

Kostnader i form av arbetstid för egen personal kan ersättas från reserven. Varje ansökan prövas enskilt med hänsyn taget till gällande regelverk.

Observera att det finns maxbegränsningar av hur mycket tid det är möjligt att få ersättning för. Mer information finns i aktuell utlysning.

Stäng

Godkännande eller märkning av produkter

Gäller maxtaket på 100 timmar för produktmärkning per person eller totalt för företaget?

100 timmar gäller för intern personalkostnad per företag för hela stödperioden.

Stäng
Är det möjligt att ansöka om brexitersättning för ommärkning av kolli på lagret?

Det är möjligt att få ersättning för ommärkningskostnader under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Varje ansökan prövas enskilt med hänsyn taget till gällande regelverk.

Observera att det finns maxbegränsningar av hur mycket tid det är möjligt att få ersättning för intern personal. Mer information finns i aktuell utlysning.

Stäng

Konsult- och rådgivningstjänster

Kan konsultkostnader, som exempelvis momsexpert som utrett hur vi ska redovisa våra transaktioner till kunder i Storbritannien efter brexit, vara stödberättigade?

Sådana kostnader kan vara stödberättigande. Varje ansökan prövas enskilt med hänsyn taget till gällande regelverk. Det är viktigt att i ansökan beskriva och motivera hur kostnaderna har uppkommit till följd av brexit.

Stäng
Kan ett företag söka ersättning för sina kostnader om leverantörsfakturan är utställd innan den stödberättigade perioden, exempelvis 2019, och tjänsten är levererad under 2019 men att företaget betalar fakturan och bokför kostnaden under 2020?

Nej, om tjänsten är levererad och utförd under 2019 kommer den inte vara stödberättigad utifrån utlysningens och förordningens krav. Det avgörande är att tjänsten ska vara levererad och utförd under stödperioden, dvs. under 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023.

Stäng

Övriga frågor

Vad gäller för statsstöd eller med andra ord stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen. Är beloppet ett företag kan få max 200 000 euro?

Maxtaket för ett företag är 200 000 euro för en treårsperiod. Mer information om statsstöd (stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen) finns i vårt informationsblad.

 

Stäng
Kan ett företag få ersättning ur Brexitjusteringsreserven för nyetablering i Storbritannien, dvs för att starta upp en ny verksamhet under stödperioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023?

Enligt förordningen ska ett företag ha drabbats av brexit för att kunna få ersättning ur reserven. Det innebär att företaget behöver varit verksamt på den brittiska marknaden före brexit och behöver ställa om och/eller anpassa sin verksamhet för att kunna fortsätta bedriva handel i landet för att det ska vara möjligt att få ersättning ur reserven.

Stäng

Innehåll på sidan