information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Bedömning

När du har skickat in en ansökan till Svenska ESF-rådet går vi igenom din och andras ansökningar som gjorts utifrån aktuell utlysning i turordning från det datum de kom in. Vi tar inte emot några kompletteringar som förändrar innehållet i ansökan. Däremot begär vi ibland in förtydliganden från den som söker stöd.

När ESF-rådet bedömer ansökningarna gör vi det i två steg:

1. Kontroll av basinformation och formella krav

Först kontrollerar vi att ansökan ryms inom aktuell utlysning och att följande information i ansökan stämmer:

  • adress
  • organisationsnummer
  • bolagsform
  • bank/postgironummer

Utifrån formella krav sker kontroller i följande punkter:

  • Stödmottagaren har inga skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.
  • Stödmottagaren är inte i likvidation eller försatt i konkurs, eller återbetalningsskyldig för ett statligt stöd.

2. Granskning av innehåll

I steg två granskar vi ansökningarnas innehåll. Ibland begär vi in förtydliganden. Förtydligandena får inte förändra själva ansökan. Vi tittar på dessa aspekter:

  • Är alla uppgifter i ansökningsformuläret ifyllda?
  • Är ansökan undertecknad av en behörig företrädare för den sökande organisationen?
  • Finns det en tydlig och relevant beskrivning av hur kostnaderna uppstått som en följd av brexit?
  • Kan stöd lämnas med hänsyn till EU:s statsstödsregler?

Innehåll på sidan